En motion

På måndag kväll ska representantskapet besluta vilka som ska stå på Socialdemokraternas listor till riksdag och landsting i Stockholm, efter förslag av det så kallade valutskottet.

I sista minuten skrev jag en motion till Stockholms AK, som berör valutskottet. Eftersom motioner måste vara inlämnade senast 1 december, för att kunna behandlas på årsmötet i vår, så hann min förening inte behandla den, men åtminstone en annan förening har lämnat in den som sin egen.

Det är fyra år tills det blir aktuellt att utse våra representanter till riksdag och landsting igen, så det gäller att vara ute i tid för att få en förändring. Här är motionen:

Motion om valberedning av valutskottet

Det så kallade valutskottet, eller ”valberedningen för upprättande av listor”, är en särskilt valberedning, med uppgift att föreslå vilka som ska nomineras till listorna inför allmänna val. I Stockholms AK ska enligt nuvarande regler medlemmar i valutskottet föreslås av den vanliga valberedningen, den som nominerar till de allra flesta andra funktioner inom Stockholms AK.

Denna motion skrivs mot bakgrund av vad som skedde i år vid utseendet av medlemmar i valutskottet. Valberedningen föreslog fem av sina egna medlemmar, inklusive sin egen ordförande, till valutskottet. Efter den diskussion som uppstod i samband därmed avstod en person, men fyra föreslogs och utsågs senare av representantskapet till valutskottet.

Under valutskottets arbete har sedan valutskottet föreslagit 3 medlemmar av den vanliga valberedningen till valbar plats på listorna. Enligt min uppfattning av jävsreglerna borde det vara en självklarhet att man inte ska ha något eget inflytande över sammansättningen av valutskottet om man själv kandiderar till listorna.

Som skäl till vad som skett har framförts att medlemmarna i valberedningen inte hade blivit informerade (när de accepterade att ingå i valberedningen) om att de inte skulle få kandidera till valutskottet, respektive inte få kandidera till listorna.

Mot bakgrund av detta, och i enlighet med de jävsregler som Stockholms AK antagit, föreslår jag att det tydliggörs att:

1. Valberedningen inte får nominera sina egna till valutskottet
2. Medlemmar av valberedningen inte får kandidera till listor i allmänna val.

Gunilla Källenius

Advertisements

About Gunilla Källenius

Professor vid Karolinska Institutet. Forskar om infektionssjukdomar och särskilt tuberkulos. Styrelsemedlem i Världsinfektionsfonden. Socialdemokrat. View all posts by Gunilla Källenius

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: