Två beslut

I dag vill jag gratulera Stockholms socialdemokrater. Som andra arbetarekommun i landet har man fattat beslut om att införa jävsregler för arbetarekommunens verksamhet. Reglerna ska – för att citera arbetarekommunens styrelse – vara utformade så att de “bygger på kommunallagens skrivningar och också samstämmer med den praxis som sedan länge tillämpas i vår arbetarekommun”.

Det sista får vi väl bjuda på, faktum är ju att det var just avsaknaden av en sådan praxis som gjorde att så många tyckte det var dags nu.

Beslutet som bygger på tre motioner (E34-E36) fattades häromdagen på Stockholms arbetarekommuns förlängda årsmöte. Ett antal motioner som man inte hann behandla på det ordinarie årsmötet i april klarades av. De flesta rörde organisatoriska frågor, och det mesta klubbades igenom utan kommentarer.

Men av de motioner  som diskuterades och där representantskapet gick emot styrelsens förslag var det två (E14 och E15) som hänger ihop med beslutet om jävsregler och som handlar om styrelsen som valberedning. Representantskapet beslutade att arbetarekommunens styrelse inte längre ska fungera som valberedning inför val av borgarråd och landstingsråd.

Med de här två besluten fick frågorna  som startade för ett år sedan om processen vid borgarrådsvalet nu sitt avslut. Det känns bra.

Advertisements

About Gunilla Källenius

Professor vid Karolinska Institutet. Forskar om infektionssjukdomar och särskilt tuberkulos. Styrelsemedlem i Världsinfektionsfonden. Socialdemokrat. View all posts by Gunilla Källenius

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: