Sveriges mest öppna nyfikna och ödmjuka parti

I helgen har mitt distrikt representantskapsmöte. Det betyder att representanter från alla de dryga 200 sosseföreningarna i Stockholm samlas och bestämmer hur medlemmarna i distriktet ska arbeta det kommande året. Representanter i styrelse och andra organ ska väljas, motioner ska behandlas, styrelsen ska peka ut vägen. Det var därför med nyfikenhet jag började läsa styrelsens förslag till förnyelsestrategi . Jag hade ju nyligen läst  kriskommissionens  rapport där det fanns väldigt mycket intressant att hämta om hur vi ska bli Sveriges mest öppna nyfikna och ödmjuka parti.

Eftersom jag som nybliven medlem har hunnit fundera en del över hur partiet är organiserat och hur beslutsprocesserna ser ut så letade jag i dokumentet efter hur man har tänkt göra det lättare för medlemmarna att delta i besluten. I kriskommissionens rapport  finns det ju en massa fina förslag att diskutera. Jag hade i rapporten läst att:

”Det socialdemokratiska partiet är till vissa delar en sluten värld. I en sådan omgivning växer det till slut fram en partikultur som inte främjar öppenhet och transparens. Ska vi återvinna förtroendet måste förändringsresan präglas av öppenhet och nyfikenhet gentemot både medlemmar och medborgare, på alla nivåer av partiet.

En viktig del av värdet i medlemskapet ligger i den exklusiva rätten att få vara med och besluta om Socialdemokraternas politik och organisation. Att ta till vara lusten och rätten för medlemmar att påverka är en av partiets stora utmaningar och uppgifter. Med dagens teknik finns det inga gränser för hur detta kan gå till. Att tillämpa medlemsomröstning i högre utsträckning är ett av många sätt att öka organisationstilliten och stärka känslan av alla medlemmars lika värde. ”

Så hur har styrelsen tänkt att vi ska arbeta på distriktsnivå för att göra oss till Sveriges mest öppna, nyfikna och ödmjuka parti när det gäller organisation och medlemskap? Jag hittar ingenting. Inte ett ord om hur vi ska skapa förändring.

Men enskilda medlemmar och föreningar har tänkt. De har tänkt till ordentligt. En rad av intressanta förslag finns som motioner under sektion G, Organisation/Ideologi .

Allt detta har styrelsen fått på sitt bord. Och de har läst det. Och vill att representantskapet avslår alltihop, nästan. Ett förslag (motion G12) som är särskilt intressant är att i en valkrets på försök utveckla och utvärdera ett system för röstning på Internet i samband med nästa val. Det avslogs. Och vad var skälet? Det var för svårt och komplicerat. Det var för kort tid till nästa val. Fyra år var för kort tid. Så det var inte ens meningsfullt att försöka. Trots att det finns befintliga system att kopiera. Trots att vi har medlemmar som har stor kompetens i hur man bygger egna system, om det är vad man vill. Trots att vi har jurister som gärna tittar på vad det finns för juridiska komplikationer, och hur man åtgärdar dem. Tänk om Stockholm kunde gå före och göra något som hela landet skulle ha nytta av. Eller är tanken att vi ska fortsätta på samma sätt som vi alltid gjort? Bortsett från att förändra valsedlarna så vi inte förväxlas med Sverigedemokraterna. De motionerna (G10 och G11) tillstyrks faktiskt.

Ett annat förslag (G16) är att göra distriktets styrelseprotokoll tillgängliga så att vi vet vad styrelsen pratar om på sina möten och vad de eventuellt bestämde. Det avråder styrelsen på det bestämdaste från eftersom det ”vore direkt skadligt för Socialdemokraterna som parti” då det i protokollen förekommer referat av valstrategier och eftersom frågor som rör enskilda personer inte ska få spridning.

Men man behöver inte föra allt till protokollet. Man behöver inte ge alla detaljer. Om jag tycker en person är en skitstövel behöver jag inte säga det med namn i protokollet. Har jag kommit på en fiffig valtaktisk grej så behöver jag inte skriva vad den går ut på. Jag kan skriva i protokollet: ”En fiffig valtaktisk grej diskuterades, och beslöts att den skulle tillämpas i kommande val”. Då får vi i alla fall en uppfattning om vad som diskuteras på de där mötena.

Jag har själv varit nyfiken på styrelseprotokollen, mest för att som nybliven medlem få en uppfattning om styrelsens arbete, och i tro att de där protokollen fanns tillgängliga nånstans skrev jag till kansliet och frågade.

Svaret blev: ”Du har via vår info-adress ställt en fråga angående publicering av protokoll. Svaret är att partidistriktets styrelseprotokoll inte är offentliga, då de (enligt partiets stadgar) är hemligstämplade i 20 år.”

Jag:  ”Hej och tack för ditt svar. Jag har läst partiets stadgar och hittar inget om hemligstämpling. Var står det? Har jag missat något?”

Svar: ”Hej igen! När jag undersökt saken närmare, visar det sig att det inte finns reglerat i stadgarna. Det är Verkställande Utskottet som har fattat beslutet om arkiveringsreglerna. Enligt detta beslut finns handlingarna tillgängliga hos Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek efter 20 år.”

Jag: ”Tack för svaret. Det förklarar att jag inte hittade något på hemsidan. Hur hittar jag protokollet på Verkställande Utskottets beslut om arkiveringsreglerna?”

Svar: ”Hej! Verkställande utskottets protokoll följer givetvis samma regler som resten av partiets!”

Så beslutet att styrelseprotokollen skulle vara hemligstämplade i 20 år hade fattats på ett styrelsemöte vars protokoll var hemligstämplat i 20 år. Det är öppenhet och transparens.

Ett annat intressant förslag (motion G25) om representantskapets arbetsformer handlar bland annat om behovet av att motionerna läggs ut tidigt, så att representanterna ska kunna diskutera med varandra och förbereda sig inför årsmötet. I nuläget ska motionerna vara inne senast 1 december året före men ska vara ombuden tillhanda först en vecka innan årsmötet (och då kommer de med styrelsens förslag till åtgärd), vilket ju knappast ger utrymme för förberedelse. Motionen mottas visserligen positivt av styrelsen, men man anser att motionen är för detaljerad och att det är frågor som ”bör hanteras av arbetarekommunens expedition och styrelse med ett visst handlingsutrymme”.

En väldigt enkel idé vore ju en Facebook-grupp, där ombuden skulle kunna snacka med varann före mötena. Men det går väl inte, vi får ju av någon anledning inte veta vilka de är, eller vad de har för adresser. Det verkar vara superhemligt.

Längre än så här har jag inte kommit i min begrundan över styrelsens framtidsvision. Jag hoppas att diskussionerna på representantskapet leder till att några av motionerna ändå accepteras eller leder till fortsatt utredning. Ett positivt faktum att följa upp är att styrelsen – som svar på två av de avslagna motionerna (G01 och G02) – föreslår att ”initiera en översyn av partiets hela nomineringsarbete som presenteras för arbetarekommunens representantskap i god tid innan nästa val och nomineringsprocess startar”. Det var kanske  det jag saknade i förnyelsestrategin. Frågan är hur den översynen ska gå till: vem som ska göra det, och hur uppdraget ska se ut. Det kanske man kan diskutera? Förutom alla de andra viktiga frågorna som kriskommisionen tar upp.

Andra som skriver om helgens representantskap: Alexandra Einerstam, Annika Högberg , Martin Moberg, Peter Högberg

Advertisements

About Gunilla Källenius

Professor vid Karolinska Institutet. Forskar om infektionssjukdomar och särskilt tuberkulos. Styrelsemedlem i Världsinfektionsfonden. Socialdemokrat. View all posts by Gunilla Källenius

2 responses to “Sveriges mest öppna nyfikna och ödmjuka parti

  • Det finns något som heter jäv « Sosseväljaren

    […] Vid lite närmare granskning av tillsättningarna av de tre nuvarande socialdemokratiska borgarråden Tomas Rudin, Roger Mogert och Karin Wanngård i Stadshuset visar faktiskt alla exempel på jäv av olika grad. Vid tillsättning av borgarråd fungerar styrelsen som valberedning. Det faktum att Karin Wanngård först satt ordförande i den valberedning där Veronica Palm föreslogs till styrelseordförande och att sedan Veronica Palm satt ordförande i styrelsen som föreslog Karin Wanngård till borgarråd är ett exempel där misstanke lätt kan uppkomma. Likaså det faktum att Karin Wanngårds man K-G Westlund är medlem (ersättare) i samma styrelse som föreslog henne till borgarråd. Och när Veronica Palm ingår (som ordförande) i den styrelse som föreslår hennes egen man Roger Mogert till omval som borgarråd och hon också pläderar för honom så uppfyller det grunddefinitionen av jäv: om du eller någon närstående är sökande i ärendet eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för dig eller en närstående. Mer jäv kan det knappast bli. Att styrelsen dessutom föreslog en av sina egna, Tomas Rudin, kommunsekreterare och tillika verkställande ledamot av styrelsen, till den tredje borgarrådsposten visar även det hur aningslös styrelsen verkar vara om normala jävsregler. I andra sammanhang hade ett sånt agerande lett till  styrelsens  avgång. Och inte blir det bättre när den eniga styrelsens protokoll är hemligstämplade. […]

  • Erik Laakso | På Uppstuds » Sätt i halsen

    […] Så här skriver Gunilla: Vid lite närmare granskning av tillsättningarna av de tre nuvarande socialdemokratiska borgarråden Tomas Rudin, Roger Mogert och Karin Wanngård i Stadshuset visar faktiskt alla exempel på jäv av olika grad. Vid tillsättning av borgarråd fungerar styrelsen som valberedning. Det faktum att Karin Wanngård först satt ordförande i den valberedning där Veronica Palm föreslogs till styrelseordförande och att sedan Veronica Palm satt ordförande i styrelsen som föreslog Karin Wanngård till borgarråd är ett exempel där misstanke lätt kan uppkomma. Likaså det faktum att Karin Wanngårds man K-G Westlund är medlem (ersättare) i samma styrelse som föreslog henne till borgarråd. Och när Veronica Palm ingår (som ordförande) i den styrelse som föreslår hennes egen man Roger Mogert till omval som borgarråd och hon också pläderar för honom så uppfyller det grunddefinitionen av jäv: om du eller någon närstående är sökande i ärendet eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för dig eller en närstående. Mer jäv kan det knappast bli. Att styrelsen dessutom föreslog en av sina egna, Tomas Rudin, kommunsekreterare och tillika verkställande ledamot av styrelsen, till den tredje borgarrådsposten visar även det hur aningslös styrelsen verkar vara om normala jävsregler. I andra sammanhang hade ett sånt agerande lett till  styrelsens avgång. Och inte blir det bättre när den eniga styrelsens protokoll är hemligstämplade. […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: