Det mystiska förtroenderådet

Alla som varit med i en förening vet att det är valberedningen som avgör föreningens karaktär. Ändå går tillsättningen av valberedning ofta lättvindigt till. Eller rättare, de som ser lite framåt, och gärna vill sitta i styrelsen och bestämma, ser till att rätt personer hamnar i valberedningen. För när väl valberedningen lagt sitt förslag till ny styrelse är det oftast avgjort. Det är lite pinsamt att på årsmötet ifrågasätta och föreslå andra namn. Då är man en bråkmakare, det blir dålig stämning, och man har sällan något för det. Men som sagt, de flesta vanliga föreningsmedlemmar är bara tacksamma när någon tar på sig att sitta i valberedningen.

Så vem utser då valberedningen, som ska föreslå ny partiordförande om två veckor? Jag hängde inte riktigt med när valberedningen utsågs i december.  Jag läser stadgarna: ”Förtroenderådet väljer valberedning.” Förtroenderådet? Jag går tillbaka till stadgarna: ”Förtroenderådet består av 120 ombud fördelade på partidistrikt enligt samma fördelningsprincip som gäller för ordinarie kongress”. Jag går till Socialdemokraternas hemsida och letar efter Förtroenderådet. Vilka är de 120 som ska utse valberedningen? Där finns namn på vilka som sitter i Partistyrelsen och Verkställande Utskottet (VU), men var finns de som sitter i Förtroenderådet? Jag frågar runt och skriver till flera personer på kansliet på Sveavägen men får inget svar. Det är inte bara jag som tycker det verkar hemligt: även Peter Johansson

Till slut får jag ett svar från Sveavägen: ”Nu har jag kollat och det var varje partidistrikt som satte samman sina egna listor. Inte samlat på vår web eller så att jag hittar det. Tyvärr.”

Jag skriver till ett antal distrikt (den här gången började jag från slutet av listan) och frågar efter namnen på dem som sitter i förtroenderådet.  De flesta svarar inte alls. Något distrikt skickar en lista, men inget namn jag känner igen, ingen sitter i distriktsstyrelsen, ingen adress att skriva till. Så jag ger faktiskt upp att försöka få veta vad ombuden i Förtroenderådet tyckte om den valberedning de röstat fram.

Jag funderar i stället över vem som föreslår namn på ledamöter i Valberedningen när Förtroenderådet samlas? Är det Förtroenderådet själva? Jag hittar inget i stadgarna. Så jag googlar lite, och i DN 12 november hittar jag: ”Distrikten får nu några veckor på sig att nominera ledamöter till valberedningen, som enligt stadgarna ska bestå av elva ledamöter och sex ersättare.”

Det är alltså distrikten som föreslår namn. Och eftersom partistyrelsen och VU består av ledamöter (de flesta ordförande) i distriktsstyrelserna, så är det väl partistyrelsen och VU som Förtroenderådet diskuterar med? Jo det stämmer, för det står till och med i stadgarna att ”Förtroenderådet ska vara partistyrelsens samrådsorgan.” och ”Verkställande utskottets och partistyrelsens ledamöter samt suppleanter i verkställande utskottet ska kallas till förtroenderådets sammanträden och har yttrande- och förslagsrätt.” Det pågick nog ganska intensiva diskussioner i VU och partistyrelsen för att hitta på namn till valberedningen de där veckorna.

Jag googlar lite till och hittar det här i Expressen 17 november: ”Ordföranden i valberedningen föreslås av partisekreteraren Ibrahim Baylan inför partiets förtroenderåd den 4 december. Då samlas 120 ombud i Andra kammarsalen i riksdagen för att besluta om valberedningens sammansättning.” Så partisekreteraren är den som föreslår sammansättningen av den valberedning som inte bara ska föreslå ny partiordförande, utan också ska pröva förtroendet för honom själv och de övriga i partistyrelsen och VU.

Som väntat antog förtroenderådet Ibrahim Baylans förslag. Jag vet inte hur många namn som var uppe till debatt inom partistyrelsen och VU, men när det slutliga förslaget las fram 4 december var det säkert inga diskussioner inför det samlade pressuppbådet. Och jag tror ingen i förtroenderådet i det läget la fram något alternativt förslag. Det hade ju varit pinsamt.

Fast, i SvD 4 december läser jag att det faktiskt blev diskussion: ”Miguel Odhner, Göteborg, menade att det är dags att utmana partiets kultur och föreslog att valberedningen plockar fram 5-6 namn som den tycker är bäst, för att sedan låta medlemmarna säga sitt i en allmän omröstning. Förslaget röstades ned. Partisekreterare Ibrahim Baylan argumenterade emot de förslag på förändringar som fördes fram.  Vi måste ha processer där det är ordning och reda, sade han. Därefter valdes enhälligt valberedningens elva ledamöter med Berit Andnor som ordförande, samt sex ersättare.” Och hur det har gått sen vet vi ju.

 Även Johanna Graf har skrivit om förtroenderådet

Advertisements

About Gunilla Källenius

Professor vid Karolinska Institutet. Forskar om infektionssjukdomar och särskilt tuberkulos. Styrelsemedlem i Världsinfektionsfonden. Socialdemokrat. View all posts by Gunilla Källenius

3 responses to “Det mystiska förtroenderådet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: