Det blir ingen förnyelse av verkställande utskottet heller

 När Ibrahim Baylan i december förra året sa att samtliga VU (det vill säga Verkställande Utskottet) och partistyrelseplatser skulle stå till valberedningens förfogande var vi många som tyckte det lät väldigt bra. Partistyrelsen med sitt VU är partiets högsta beslutande organ då kongressen inte är samlad, och alltså direkt ansvariga för de senaste årens politiska arbete och inriktning som ledde fram till valförlusten förra året. Men, som jag skrev häromdan, ledamöterna i partistyrelsen har inte för avsikt att avgå.

Hur är det då med ledamöterna i VU? Det har sen Baylans uttalande varit märkligt tyst på den fronten. VU är ju det organ som har ansvar för den omedelbara ledningen av partiets verksamhet. Ledamöterna i VU utses på samma sätt som i partistyrelsen, det vill säga efter nominering från sitt partidistrikt och på förslag av valberedningen.

Jag skrev samma brev som till ledamöterna i partistyrelsen:

”I december förra året sa Ibrahim Baylan i Ekot att: ”Samtliga VU och partistyrelseplatser står till valberedningens förfogande. (…) Jag förutsätter att var och en känner respekt för valberedningens arbete och om valberedningen vill göra större förändringar ska det vara fritt fram för valberedningen att kunna göra det.” Jag undrar därför om du tänker ställa din plats till förfogande i VU på den extra partikongressen? Bästa hälsningar, Gunilla Källenius”

Jag skrev till sex av de sju ordinarie ledamöterna och de sju suppleanterna i VU. Av naturliga skäl skrev jag inte till den sjunde ledamoten, Mona Sahlin, som redan deklarerat att hon avgår. Fyra svarade, alla fyra var positiva till att ställa sin plats till förfogande.

En skrev: ”helt i enlighet med vad som tidigare sagts så tittar valberedningen på hela VU:s sammansättning. Självklart står min plats till förfogande i det pusslet”.

En annan svarade: ”Jag står helt bakom partistyrelsens och valberedningens uppmaning om att vi som är valda till uppdrag ska stå till valberedningens förfogande vilket innebär att jag är helt öppen för att också mitt förtroende nu ska prövas”.

Jag skrev tillbaka och frågade: ”Hej igen, och tack för ditt svar! Har distriktsstyrelsen tagit ställning till att du ställt din plats till förfogande?”

Här ett svar: ”partidistrikts styrelse har meddelat valberedningen att vi har fullt förtroende för de ledamöter från … som invaldes i Parstistyrelse och Verkställande Utskott på kongressen 2009.”

Så distriktsstyrelsens ordförande svarar mig att distriktsstyrelsen har meddelat valberedningen att distriktsstyrelsen har fullt förtroende för henne som ledamot i VU. Samma procedur alltså som för ledamöterna i partistyrelsen. Valberedningen går tillbaka till distriktsstyrelsen och frågar om den fortfarande har förtroende för sin egen styrelseordförande/ledamot. Och valberedningen får svaret att det har man. Så den stora frågan är om valberedningen har kraft att gå emot distrikten och nominera nya ledamöter i VU?

Att så få av VU ledamöterna över huvud taget svarade är inte så konstigt. Närmre än VU kan man inte komma makten om man inte är partiledare. Och det är i VU vi har hämtat våra partiledare. De flesta som den här gången är aktuella i diskussionen om ny partiledare finns i VU. Sex av de åtta ”vallokomotiven” (Mona Sahlin, Ibrahim Baylan, Thomas Östros, Sven-Erik Österberg, Carin Jämtin, Ylva Johansson) som skulle vinna valet sitter också i VU. Inte konstigt att de sitter still i båten.

Flera som har skrivit om partistyrelsen, VU partiets organisation och valprocessen : Johan Westerholm, SandroWennberg, Peter Johansson, Martin Moberg, Alexandra  Einerstam, Johanna Graf

Advertisements

About Gunilla Källenius

Professor vid Karolinska Institutet. Forskar om infektionssjukdomar och särskilt tuberkulos. Styrelsemedlem i Världsinfektionsfonden. Socialdemokrat. View all posts by Gunilla Källenius

One response to “Det blir ingen förnyelse av verkställande utskottet heller

  • Staffan Lindström

    När Göran Johansson från valberedningen var på infomöte i Göteborg i månadsskiftet januari/februari så sa han ungefär att om valberedningen ber någon i VU om platsen så räknar han med att ledamoten lämnar den. Men de kan inte kräva det.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: