Det blir ingen förnyelse av partistyrelsen

Nu har ombuden till den extra partikongressen blivit valda. Jag undrar vad de kommer att få rösta på. Och jag kommer att tänka på dem, den där timmen på fredagen då de har chansen att uttala sig om valberedningens förslag till partiordförande. Alla 350 ombud. Sen kommer de att rösta. Och när de har gjort det vad händer då? Det sas att även partistyrelsen och verkställande utskottet skulle prövas. Men var finns tiden för att diskutera det, och vad kommer de att få rösta på? Kommer alltihop att ske den där timmen på fredagen? Jag skrev till de 26 ledamöterna och 15 suppleanterna i partistyrelsen och frågade:

Hej,

I december förra året sa Ibrahim Baylan i Ekot att: ”Samtliga VU och partistyrelseplatser står till valberedningens förfogande. (…) Jag förutsätter att var och en känner respekt för valberedningens arbete och om valberedningen vill göra större förändringar ska det vara fritt fram för valberedningen att kunna göra det.”

Jag undrar därför om du tänker ställa din plats till förfogande i partistyrelsen på den extra partikongressen?

Bästa hälsningar, Gunilla Källenius

Arton svarade. De första svaren jag läste var ju OK: ”Tack för ditt e-brev. Som Ibrahim säger så står min plats till valberedningens förfogande och om de så önskar kommer jag att ställa den till kongressens förfogande”.

Eller så här: ”Valberedningen har fått stöd från hela partistyrelsen att pröva förtroendet för hela partistyrelsen. Och jag tycker det är bra.”

Sen kom ett lite konstigt svar:

”Min plats i partistyrelsen har prövats av … distrktsstyrelsen vid styrelsens sammanträde den 17 januari. Styrelsen beslutade meddela valberedningen att de hade fortsatt förtroende för att jag var kvar som ledamot i partistyrelsen. Om inte distriktstyrelsen haft förtroendet hade jag givetvis lämnat och fyllnads val hade gjorts på den extra kongressen.”

Men hur var det nu, jag var tvungen att ställa en följdfråga:

”Men du sitter själv ordförande i distriktsstyrelsen. Hur gjorde ni då?”

Svaret blev:

”Självklart så deltog jag inte på den besluts punkten. Var inte ens närvarande vid diskussionen i styrelsen. Då de vice ordföranden hade förhinder leddes mötet av den ledamot som längs varit vald i styrelsen. För min del och antagligen för de flesta andra handlar alla förtroende uppdrag om just förtroende. Har man inte förtroende så lämnar man. Normalt sker denna prövning vart fjärde är i samband med ordinarie kongress när det gäller partistyrelsen men som ett led i omstarten av partiet så prövades förtroendet av samtliga ledamöter i partistyrelsen i respektive distriksstyrelse. Förtroendet som ordförande i partistriktet sker varje år på distriktskongresser.”

Så distriktsstyrelsen utser sin egen ordförande till ledamot i partistyrelsen. Och när frågan om förtroende uppstår går man tillbaka till samma styrelse som fattar samma beslut. För det är ju partidistrikten som utser ledamöter till partistyrelsen. Och alla utom en är de ledamöter (eller i 17 fall rentav ordförande) i distriktsstyrelsen därhemma. Som i sin tur, som sagt, utser bland sig själva distriktets representant i partistyrelsen.

De flesta hade svarat att de hade ställt sin plats till förfogande, ibland med en brasklapp, ”om de i så fall önskar”, Så jag skrev en följdfråga:

”Har distriktsstyrelsen tagit ställning till att du ställt din plats till förfogande? ”

Så här kunde svaren se ut: ”Jag har från Partidistriktets styrelse i … på nytt blivit föreslagen till partistyrelsen, frågan är överlämnad till valberedningen och till sist kongressen för beslut.” Eller: ”Ja. Vår styrelse har prövat, och gett förnyat förtroende för mig.”

Ett svar att fundera över är det här:” Det är partidistriktets ordförande som har gjort det, hur han gått tillväga vet jag inte riktigt.” Endast en (själv distriktsordförande) var mycket tydlig med att det var en fråga mellan honom och valberedningen: ”Ingen som helst fråga för distriktsstyrelsen, Jag har svarat valberedningen, styrelsen ej inblandad”.

En ledamot förklarade proceduren så här för mig:

”Valberedningen har fått i uppdrag att pröva förtroendet för hela partistyrelsen. Partistyrelsen i socialdemokraterna är närmast att betrakta som ett representantskap där var och en representerar sitt distrikt. Distriktsstyrelsen utöver mig har diskuterat och fått uttala sig om mitt förtroende till valberedningen som därefter tar diskussionen med enskilda företrädare. Därefter ska valberedningen titta på ordförandefrågan och efter det tittar man på det verkställande utskottet.”

Så valberedningen går helt enkelt tillbaka till distriktsstyrelsen och frågar om den fortfarande har förtroende för sin egen styrelseordförande/ledamot. Och konstigt vore det väl annars om den inte hade det. Och ännu konstigare vore det om valberedningen fattade något annat beslut. Och inte kan jag tro att det har diskuterats med de vanliga medlemmarna i respektive distrikt heller. Så inte lär det bli någon förnyelse i partistyrelsen den här gången i alla fall, och den där timmen till diskussion kommer nog att räcka.

 Andra som skrivit på samma ämne: Sandro Wennberg , Johan Westerholm , Annika Högberg

Advertisements

About Gunilla Källenius

Professor vid Karolinska Institutet. Forskar om infektionssjukdomar och särskilt tuberkulos. Styrelsemedlem i Världsinfektionsfonden. Socialdemokrat. View all posts by Gunilla Källenius

8 responses to “Det blir ingen förnyelse av partistyrelsen

 • Sandro Wennberg

  Det är ju helt bisarrt att det finns ledamöter av partistyrelsen som de facto betecknar partiets högsta beslutande organ mellan kongresserna som ett “representantskap”.

  Dels visar det att det finns ledamöter av partistyrelsen som inte anser sig leda (styra) partiet utan att de i första hand representerar en regional organisation. Det förklarar ett och annat, exempelvis att det finns ledamöter som inte med ett ord har uttalat sig om ansvaret för valförlusterna.

  Dels är det ett hån mot stadgarna. Det är kongressen (dvs ombuden) som väljer partistyrelsen, och inte distrikten. Så här står det i stadgarna:

  Paragraf 7, moment 2:
  Kongressen väljer en partistyrelse som består av 33 ledamöter.

  /Sandro

 • Gunilla Källenius

  Jag vet inte hur länge den uppfattningen har funnits att man sitter i partistyrelsen för att representera (bevaka) sitt distrikt, men säkert länge. En ledamot uttryckte det så här:

  “Mitt förtroende som ersättare i partistyrelsen (blev vald 2009) har prövats i Jämtland. Jämtland har haft en plats, innan mig var det en ordinarie plats i styrelsen.”

  Eller som en annan ledamot skriver på sin blogg: “för min del tycker jag att partivännerna i Blekinge ska ta en diskussion om min roll, mitt ansvar och hur man ser på vem som ska tala för vårt partidistrikt i partistyrelsen.”

  Gunilla

 • Minska partistyrelsen och avskaffa VU « Röda Berget

  […] Partistyrelsen väljs av kongressen och är sålunda ansvarig gentemot medlemmarna. När kongressen utser PS tar de hänsyn till geografi, därför att det är viktigt att få in olika perspektiv i beslutsfattandet, vilket inte är märkligare än en jämn könsfördelning. Problemet är ledamöterna får dubbla roller, de ska dels företräda ett medlemsintresse, dels vara en länk till de regionala organisationerna. Det föreligger inga stadgebrott eller formella fel utan detta är enbart en konsekvens av organisationen. […]

 • opassande » Blog Archive » Vår dagliga kamp, giv oss idag

  […] om åskådare genom att skapa konflikter har vi lärt oss hur vi fajtas “mot andra”, men hur fajtas man med varandra? Hur kämpar man gemensamt trots olika åsikter där ändå grundinställningen hos alla måste […]

 • Det blir ingen förnyelse av verkställande utskottet heller « Sosseväljaren

  […] politiska arbete och inriktning som ledde fram till valförlusten förra året. Men, som jag skrev häromdan, ledamöterna i partistyrelsen har inte för avsikt att […]

 • Organisationsutredningen « Sosseväljaren

  […] grumlar överblicken och gör att förtroenderåd och kongressledamöter i verkligheten blir gisslan för distriktsstyrelse och partiledning. Enskilda intressen får stå över det gemensamma. Eller […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: