Tack för alla svar!

Det gläder mig om det jag skrev kan bidra till en öppnare diskussion. Jag vill först säga att det jag beskriver inte är en enkät om vem kandidaterna tänkte rösta för, ”om det blir tillfälle”, eftersom min inledande fråga i högsta grad var ledande. Hade jag i stället ställt en öppen fråga typ ”vem vill du ha som partiledare?” hade resultatet kanske blivit annorlunda. Däremot tycker jag följdfrågorna gav mycket intressant information, eller snarare ytterligare frågor, något som jag kommenterat på Annika Högbergs blogg, frågor som varför man tror att beslut ska fattas i slutna rum, varför ombudskandidaterna har så olika uppfattning om sitt mandat, varför det är så svårt att få en uppfattning om deras åsikter när det är så lätt att lägga ut det på nätet, varför det inte går att nå dem om de nu vill vara min representant, varför styrelsen hämtar in information och sedan inte lämnar ut den när det är så lätt, etc etc , eller som Alexandra Einerstam uttryckte det: Är partimedlemmar onödiga?

Sen kommer frågor som ligger bortom ombuden och styrelsen, och det är ju hela systemet, med Valkommissionen och att man inte vet vilka kandidaterna till partiordförandeskapet är och allt det där.

Och självklart, så här kan man inte ha det, det här är inte representativ demokrati, det är bara en enda röra, där den som skriker högst, eller viskar bäst i korridorerna, vinner. Jag blev bekymrad när jag fick veta ungefär att ” vänta du bara, du ska se att det blir bra, jag vet …”, där det verkade som om allt redan var avgjort, och jag skulle säkert bli nöjd. I så fall, varför höll vi på? Och varför var det viktigt att ”Stockholm måste hålla ihop ifall vi önskar ha något verkligt inflytande i diskussionerna med de andra partidistrikten”, som någon uttryckte det? Jag kanske har mer gemensamt med medlemmar i ett annat distrikt, där min röst skulle väga tyngre. Därför håller jag med Jesper Alex Petersen, och jag tror att det starkaste argumentet för att alla medlemmar ska kunna rösta direkt, och inte genom ombud, är att den som blir ordförande blir vald för att merparten av medlemmarna vill ha henne, och inte för att ledarna för några distrikt har gått ihop och vunnit över de andra distrikten, eller kohandlat sig fram till en kompromiss. Det var någon häromdan som uttryckte det som att med det här systemet hade Obama aldrig vunnit valet.

Advertisements

About Gunilla Källenius

Professor vid Karolinska Institutet. Forskar om infektionssjukdomar och särskilt tuberkulos. Styrelsemedlem i Världsinfektionsfonden. Socialdemokrat. View all posts by Gunilla Källenius

One response to “Tack för alla svar!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: